Volt – podstawowa jednostka napięcia

Jeśli chcesz zajmować się elektryką musisz napewno wiedzieć czym jest podstawową jednostka napięcia. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące tej jednostki.

Czym jest napięcie (1kV)?

Napięcie to różnica potencjałów elektrycznych między 2 punktami obwodu bądź pola elektrycznego. Prościej mówiąc jest to po prostu miara siły z jaką ładunki elektryczne znajdujące się w przewodniku dążą do zbliżenia. Im większe napięte jest, tym siła przyciągania będzie większa. Napięcie (1kV) można porównać do na przykład napięcia gumki recepturki. Gdy gumka nie jest rozciągnięta nie ma ona żadnej siły przyciągania między punktami znajdującymi się na niej. Tak samo jest z napięciem, bo kiedy jest ono zerowe nie ma żadnej siły. Warto wiedzieć, że aby coś zmierzyć trzeba mieć punkt odniesienia, więc w przypadku napięcia są to dwa punkty układu. Jednostką napięcia jest wolt, czyli {V} np. 1kV.

Jakie są rodzaje napięć (1kV)?

Napięcie dzieli się na zmienne, stałe oraz przemienne. Napięcie stałe to linia ciągła, w której wartość napięcia nie ulega zmianie, niezależnie od upływającego czasu. Takie napięcie możemy znaleźć w bateriach bądź stabilizowanych zasilaczach wtyczkowych. Napięcie zmienne jak sama nazwa wskazuje wartość jego się zmienia w różnych chwilach. Takie napięcie znajduję się w w układach audio oraz generatorach. Ostatnim typem napięcia elektrycznego jest napięcie przemienne i tak samo jak w zmiennym jego wartość ulega zmianie w czasie, ale różnica polega na tym, że przechodzi przez zero i zazwyczaj jest przebiegiem okresowym. Napięcie to spotkasz w wielu różnych urządzanych zasilany z sieci, a także w sieci elektrycznej.

Bardzo ważne! Prąd zmienny jest bardzo niebezpieczny, ponieważ może skutkować utratą zdrowa lub życia. Z wszelkimi pracami należy zgłosić się do fachowca.
Prace przy prądzie wymagają odpowiednich uprawnień do 1 kV. Można je zdobyć poprzez zapisanie się na specjalistyczny kurs do 1kV oraz egzamin państwowy.

Napięcia ze względu na regulacje BHP

Napięcie robocze występuje między uziemieniem a elementami obwodu lub między elementami, które mają różne bieguny. Wartość tego napięcia jest stała lub dorywcza. Napięcie robocze jest podobne do napięcia znamionowego. Napięcie krokowe i dotykowe określane są w sytuacji, gdy dojdzie do uszkodzenia przewodu elektrycznego i przebicia prądu na instalację bądź elementy urządzenia. Napięcie dotykowe występuje między 2 punktami będącymi w zasięgu 1 osoby oraz w zależności od rezystancji możne ono osiągnąć wartość napięcia roboczego, co może spowodować porażenie. Napięcie krokowe występuje między 2 punktami odległymi od siebie o metr na powierzchni gruntu, do której doszło do przebicia.