Przyszłość globalnej energetyki

Czy wiesz co może być przyszłością globalnej energetyki? My tak! I mowa tutaj jest o energii jądrowej. Sprawdź, dlaczego tak sądzimy.

Dlaczego energetyka jądrowa?

Najważniejszą korzyścią wdrożenia energii jądrowej, a także długoterminowe eksploatowanie reaktorów pozwoli na ustabilizowanie rynku oraz cen prądu, co w dzisiejszych czasach jest na wagę złota. Nie tylko można spodziewać się zahamowania wzrostu kosztów, ale także ich obniżenia. Energetyka jądrowa to zdecydowanie jedno z takich rozwiązań, które pozwoli na powszechny dostęp do energii i obniżenie rachunków za prąd. Taka zmiana wpłynie znacząco na życie każdego człowieka korzystającego z urządzeń podłączonych do prądu. Okazuje się, że energetyka jądrowa w dużo szerszym zakresie oddziaływuje na codzienność ludzkości, a pozytywny wpływ można już zobaczyć podczas budowania elektrowni jądrowych. Dlaczego? Ponieważ stworzy to nowe miejsca pracy i wcale nie tylko specjalistyczne. Oprócz potrzebnych pracowników przy samej budowie elektrowni jądrowych, pracownicy przy już funkcjonującej jednostce będą potrzebować dokładnie takich samych kwalifikacji jak w klasycznej elektrowni, czyli: inżynierowie, spawacze, elektrycy, technicy czy obsługa biurowa. Będzie, więc to szansa na ożywienia rynku pracy i możliwość znalezienia zatrudnienia przez osoby nie pracujące lub takie, które chcą się związać z energetyka jądrowa poprzez przekwalifikowanie.

Energetyka jądrowa – ekologiczne rozwiązanie na energię

Co ciekawe sąsiedztwo elektrowni nie ma niekorzystnych wpływów na turystykę, a może nawet ją pobudzić. Bardzo ważne jest to, że elektrownia jądrowa nie emituje zanieczyszczeń w trakcie jej eksploatacji, ale też nie generuje dużego ruchu kolejowego lub kołowego. Oprócz tego sam obiekt nie zajmuję więcej niż kilkaset hektarów, co wiąże się z małą ingerencją w krajobraz lokalny. Jest to o tyle ważne, aby nie wpływać negatywnie na bioróżnorodność w regonie, w którym ta elektrownia będzie się znajdować.

Energetyka jądrowa w Polsce

Polska planuje zbudować dwie elektrownie jądrowe z rektorami generacji III, których łączna moc będzie wynosić około 6 000 MWe. Będą one dostarczały 44 TWh rocznie, więc jest to 20% produkowanej energii elektrycznej przewidywanej na rok 2040. Elektrownie jądrowe nie emitują CO2, więc ich wprowadzenie zapewni bardzo znaczne obniżenie średniej emisji zanieczyszczeń na MWh generowanej przez polską elektroenergetykę. To wszystko wskazuje na to, że energetyka jądrowa to jedno z najlepszych rozwiązań, które może zastosować Polska.