Energetyka jądrowa – ekologiczne źródło energii

Czy energetyka jądrowa to ekologiczne źródło energii? W tym artykule przedstawimy zalety oraz największe minusy wykorzystywania elektrowni jądrowych. Odpowiedź, więc na to pytanie zostawimy Tobie.

Małe zanieczyszczenia podczas produkcji energii

Przy reakcji rozszczepienia jądra atomowego występuje mała ilość emisji gazów cieplarniach w porównaniu do spalania gazów kopalnianych. Według wielu opinii ekspertów oraz wykonywanych wykresów porównujących temat emisji zanieczyszczeń, energia jądrowa może konkurować z odnawialnymi źródłami energii. Jedynym aspektem, który wiąże się z wielkimi zanieczyszczeniami jest proces wydobycia oraz przygotowania paliwa, a także sama budowa reaktora i składowanie odpadków radioaktywnych.

Stabilne źródło energii

W przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii energia jądrowa nie jest zależna od warunków atmosferycznych. Potrzymanie działania elektrowni jądrowych nie wymaga wielu prac, ponieważ uzupełnienie paliwa wykonuje się raz na 2 lata. Według badań elektrownie jądrowe pracują cały czas z maksymalną mocą, która liczona na 93% czasu. Czyni, więc tą technologię 2 razy bardziej wydajną i stabilną niż turbiny wiatrowe, panele słoneczne czy elektrownie węglowe.

Mała powierzchnia, która jest zajmowana przez elektrownie

Elektrownie jądrowe cechuje małe zapotrzebowanie na powierzchnie w przeliczeniu na jednostkę wytwarzanej energii. Porównując, elektrownia słoneczna produkuje 1 GW energii (tyle co elektrownia jądrowa), ale potrzebuje aż o 75 razy więcej powierzchni.

Zintegrowana produkcja energii

Wiele krajów (w tym, także Polska) wciąż posiada przestarzałe systemy elektroenergetyczne, które są nie przystosowane do podłączania wielu systemu odnawialnych źródeł energii. Tymczasem elektrownia jądrowa jest dużym wytwórcą energii, która idealnie wpasowuje się w aktualną strukturę elektroenergetyki.

Dlaczego energetyka jądrowa może nie być ekologiczna?

Według wielu ekspertów oraz użytkowników energii elektroenergetycznej postrzega energetykę jądrową jako nieekologiczne źródło energii. Dlaczego? Ponieważ, zużyte paliwo w elektrowniach jest przez wiele setek lat radioaktywne i nie może zostać przekształcone w nieszkodliwe substancje. Oprócz tego ta technologia pozyskiwania energii jest bardzo niebezpieczna, jeśli wystąpi jakakolwiek awaria. Niekontrolowane sytuacje mogą doprowadzić do przegrzania się reaktora co doprowadza do uwolnienia radioaktywnych składników, które powodują wybuch i skażenie terenu na wiele dziesiątek lat.